Den dynamiske jord

Pladetektonik

Californien

                                                                                              tilbage

Der er tre typer pladegrænser: den konstruktive, den destruktive samt den bevarende pladegrænse. Et eksempel på sidstnævnte 
er San Andreas forkastningen i Californien - se kortet nedenfor. San Andreas forkastningen er en flere hundrede kilometer lang zone hvor to plader glider op ad hinanden, henholdsvis Stillehavspladen og Den Amerikanske plade. På nogle strækninger glider - kryber de to plader op ad hinanden med små hyppige ryk, mens der på andre strækninger over en længere periode er tale om en fastlåst situation. Først når spændingen i jordlagene kommer op over en vis grænse (energimængde) "springer" de plader forbi hinanden, ofte med alvorlige ødelæggelser i kølvandet. 

 

Bemærk at begge plader i virkeligheden bevæger sig mod nordvest, men da Stillehavspladen (Pacific Plate) og den Amerikanske plade i gennemsnit bevæger sig med henholdsvis 6 og 1 cm årligt, så virker det i realiteten som om de bevæger sig hver sin vej.

Kilde: Geograhhy - An integrated Approach, David Waugh, UK, 2002.