Den dynamiske jord

Pladetektonik

Gode links

                                                                                               tilbage

A. USGS (United States Geological Survey) udbyder mange web-sites indenfor såvel nationale som internationale tektoniske emner. Her følger          7 eksempler på brugbare adresser:

  1. http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin.html

    Fra National Earthquake Information Center ved USGS kan man hente detaljerede oplysninger   
    om de seneste jordskælv.

  2. http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin.html

    Dette websted præsenterer jordskælv med bl.a. USGS som kilde (lokalitet, styrke, dybde) men 
    tilføjer følgende interessante oplysning: Befolkningsstørrelse indenfor en afstand af 50 km bruges
    til at afgøre om jordskælvet er en potentiel  katastrofe. Og dertil kommer, at man kan få et interaktivt
    kort (GIS) over jordskælvsområdet.

  3. http://geohazards.cr.usgs.gov/fwelcome.html

    De har lavet en god indgang til information om jordskælv, geomagnetisme og jordskred. Udstyret
    med interaktive kort m.m. 

  4. http://quake.usgs.gov/

   Amerikansk web-site fra USGS med jordskælvsoplysninger, fortrinsvis fra USA. Mange detaljerede
   kort bl.a. med de seneste skælv fra California

  5. http://quake.wr.usgs.gov/info/1906/

    En fin gennemgang af dette berømte jordskælv fra United States Geological Survey. Seismogrammer,
    fotos, statistik.

  6. http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/animate/pltecan.html

    Ligeledes fra USGS kommer der en lang række animationer af pladetektonik; især pladebevægelser
    og konstruktive pladerande

  7. http://pubs.usgs.gov/publications/text/dynamic.html

    USGS' website om pladetektonik, hvor en bog med ovennævnte titel er publiceret i web-udgave. 
    Der er dels en historisk gennemgang af teorien herunder en biografi af pladetektonikkens fader 
    Alfred Wegener. Hertil kommer solid gennemgang af pladebevægelser, konvektionsceller i 
    kappen, ocean floor mapping, hotspots, jordskælvs betydning for mennesker m.m. - alt sammen
    forsynet med righoldigt illustrationsmateriale, som forefindes i pæne opløsninger


B.
Pladetektonikken er velegnet til fremstilling af animationer. Her følger 5 gode eksempler:

  8. http://www.bbc.co.uk/education/rocks/

    På BBC Education findes en interaktiv tidslinie, hvor man for de sidste 600 mill. år kan se 
     eksempler på de forskellige geologiske perioders bjergarter i Storbritanien. Der er også en fin
   animation af Jordens dannelse og kontinentdrift fra Prækambrium til Kvartær.

  9. http://www.scotese.com/

     Kontinenternes placering i forskellige geologiske tidsaldre. Både som enkeltbilleder og som 
     animationer. Endvidere er Jordens klima i tidsaldrene anskueliggjort. 

  10. http://www.pbs.org/wnet/savageearth/

     Websted lavet af en række amerikanske TV-stationer, hvor man kan læse om og se en række
     gode animationer af både pladetektonik, jordskælv, vulkaner og tsunmais. Flash-plugin
     nødvendig. Der er også enkelte (små) videos.

  11. http://www.odsn.de/odsn/services/paleomap/animation.html

     God animation, et billede for hver 5 mill. år. Hvis man synes den kører for hurtigt til 
     undervisningsbrug, kan man gemme animationen på sin PC og reducere hastigheden med en GIF
     Animator (flere GIF Animatorer fås som shareware på nettet).

  12. http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/parks/animate/pltecan.html

      Fra USGS kommer der en lang række animationer af pladetektonik; især pladebevægelser og 
      konstruktive pladerande. (Adressen er også nævnt ovenfor som punkt 6)


 
C. Øvrige relevante adresser

  13.  http://www.nordfyns-gym.dk/HU/vulkanisme.htm

       En glimrende adr. med vulkantyper og centrale links

  14. http://atlas.geo.cornell.edu/education/student/tectonics/index.html

       Et program beregnet til skolebrug med en mængde spørgsmål og forslag til løsning.

  15. http://pubs.usgs.gov/pdf/planet.html

       En rigtig tekstudgave af pladetektonikkens emner. Det er hele tiden muligt at bevare overblikket  
        i teksterne, da venstre del af skærmbilledet udgør en checkliste med centrale begreber, indrettet   
        som bookmarks.

16. http://www.kms.dk/fou/omraader/seismologi/                                                                            

      Kort og Matrikelstyrelsen har forskning i seismologi, og de præsenterer på denne side på dansk 
       grundlæggende information (bl.a. et leksikon) om deres  forskning. KMS har også en anden
       indgang til emnet her.

17. http://earthobservatory.nasa.gov/Study/Tectonics/                                                                                                             

     God illustreret gennemgang af jordskælv med helt nytegnede kort og figurer.

18. http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/                                                                                                                                     

     En indgang til britiske og internationale oplysninger om jordskælv.

19. http://quake.geo.berkeley.edu/cnss/maps/cnss-depth.html

     Et websted, hvor man ud fra en database over jordskælv i 1991-1996 har lavet eksemplariske
    
analyser af jordskælvs dybder, som muliggør påvisning af subduktionszoner. Adgang til flere ressourcer
herfra.

20. http://www.quaketrackers.ac.nz/all.curr.html

     New Zealandsk web-site med opdateret information om jordskælv i regionen, med  undervisningsprojekter
     samt links til programmer, der kan downloades. Et godt sted at gå på opdagelse.

21. http://amadeus.geol.binghamton.edu/faculty/jones/

     En amerikansk forsker på Purdue University stiller materiale til rådighed, bl.a. programmerne seiswave og seicvole.

22. http://www.ge.gymfag.dk/aktuelt.htm

     Ovenstående side har flere links (nærmere betegnet 13) til jordskælvet 17. august 1999, men ikke alle er levende endnu. 
     Følgende links har stadig solidt indhold ang. jordskælvet:

23. http://www.gps.caltech.edu/~polet/recold2/recofd.html

       En detaljeret gennemgang fra California Institute of Technology af et aktuelt jordskælv med seismogram, tidsplan
       for P, S, og L-bølgers  ankomst, kort m.v. Nederst på siden kan man få adgang til et klikbart kort med andre nyere jordskælv.

24. http://www.gps.caltech.edu/~polet/events90-96.html

     Kort med 1100 jordskælv 1990-1996, kan bruges i en gennemgang af pladetektonik.

25. http://www.pmel.noaa.gov/tsunami/Dart/

     Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis. Har bl.a. realtime-observation af tsunamies. NOOA-websted

26. http://www.geophys.washington.edu/seismosurfing.html

     Amerikansk web-site med links til mange seismologiske institutioner. Seismogrammer her og der:

27. http://www.eqe.com/publications/kobe/kobe.htm

     Det store jordskælv i Kobe, Japan, indtraf i 1995. 

28. http://cddisa.gsfc.nasa.gov/926/slrtecto.html

     Sider med fine kort, der illustrerer kontinentpladernes bevægelser. Lavet af NASA.

29. http://www.dlc.ku.dk/

     Et geovidenskabeligt forskningscenter med speciale i lithosfæren.