Den dynamiske jord

Pladetektonik

Lithosfæresnit

                                                                                               tilbage

 

                   A. Lithosfæresnit fra centrum af Stillehavet til midten af Atlanterhavet - langs ækvator

                     

                  B. Lithosfæresnit fra midten af Atlanterhavet til centrum af Stillehavet - langs ækvator

               

                  A og B snittene skal ses i forlængelse af hinanden. Gul farve markerer selve lithosfæren mens den røde farve viser
                  astenosfæren. Det grønne lag viser oceanbund. Bemærk i denne sammenhæng, at oceanbunden nogle steder - nærmere        
                  betegnet i subduktionszonerne - forsvinder ned i dybet og benævnes Benioff-zonen.
                  (Kilde: Diercke Weltatlas, 3. oplag 1992

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    De tre figurer viser pladegrænsetyper i                forbindelse med subduktionsszoner (de-
     struktive pladerande) Lithosfæren med
     henholdsvis oceanbundsskorpe og kontinen-
    talskorpe ses tydeligt. Hvide pile viser pla-
    dernes bevægelsesretning.