Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

Hvilken interesse har afsenderen ?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personlig interesse

almen interesse

særinteresse

Jeg er interesseret i frimærker. Det er vigtigt, at alle borgere frit kan deltage i samfundsdebatten. Aktieejerne ønsker lavere selskabsskat.
Jeg vil hurtigt frem i trafikken. Staten skal kunne opkøbe jord til motorveje. Firmaet ønsker en større andel
af markedet.

Familien står i anden række,
når jeg skal skaffe mig et job.

Erhvervslivet ønsker bedre konkurrenceforhold i Europa.  
     

Overvej om følgende ytringer er placeret korrekt i skemaet:

  "Vores parti vil gerne magten.
Det er ikke så pænt at sige, men vi vil lave om på loven, så vi kan få retfærdighed i det her land"
"Vi har haft indbrud der hjemme. Vi må have mere
politi til at fange forbryderne."
Jeg synes, at det er vigtigt at uddanne mange folkeskole-lærere.   "Bankerne er kun ude på at skovle penge ind til deres aktionærer. Jeg synes, at samfundet må have kontrol med bankerne."
  Jeg går ind for ligestilling mellem kønnene.  
   

Retur til OVERSIGT

 

   

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund