Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

Hvem er   m o d t a g e r e n   af  teksten ?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teksttype Modtageridentitet / henvendelsesmål
tale eller skrift offentligheden
tale eller skrift lukket kreds
bogudgivelse offentligheden
internet offentligheden
intranet lukket kreds
 dokument organisation, styrende organ
fortroligt organisation, styrende organ
memorandum organisation, f.eks. udenrigstjenesten
responsum retsmyndighed
dagbog til personlig brug - eller til senere udgivelse
brev enkeltperson eller afgrænset gruppe
e-mail enkeltperson eller en gruppe i en mailliste
TV og radio national eller international offentlighed
   

Retur til OVERSIGT

 

   

 

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund