Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

Hvordan  handler afsenderen af hensyn til modtageren?                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproghandling

   Mål

Argumentere   

 Styre diskussionens retning

Forklare  

 Tilbyde ordnet beskrivelse

Udvælge , redigere  

 Skabe klarhed  og  opstille kriterier for, hvad der er væsentligt

Forvrænge   

 Sætte fokus på detaljer på bekostning af helheden

Opstille standarder og idealer   

 Tydeliggøre behovet for normsæt og spilleregler

Tilføje positiv/ negativ ladning   

 Påvirke med indforståede ordvalg - værdiladede ord

Danne eksempel for andre

Opfordre til efterfølgelse og tilslutning

   

Retur til OVERSIGT

   

 

 

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund