Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

Hvordan kan  v i   bruge teksten?

 

 

Levn / beretning ? Formål med at bruge teksten
Teksten som beretning (1):
Når vi vælger at bruge teksten som en beretning om, hvad der skete.
Teksten bruges til at få noget at vide om hvad der skete, men vi kan ikke ukritisk stole på beretningen.
( se:
vidne) Den bruges ikke til at forstå fortællerens motiver.
Teksten som beretning (2):
Senere historieskrivning eller historieforskning med anvendelse af dokumenter og beretninger.
Teksten er en fremstilling af hvad der skete.
Der fortælles på på en måde, der tjener til at fremstille og forstå begivenhederne -  indskudt i fremstillingen vil der dog være vurderinger som er farvet af forfatterens egen tid.
Teksten som et levn (1):
er når vi vælger at benytte  teksten som en rest (et produkt) - fra selve den historiske begivenhed.
Teksten kan bruges til at belyse hvad der kom ud af
et bestemt begivenhedsforløb.
Teksten kan bruges til at belyse noget om forfatteren
i frembringelsestidspunktet.
Teksten som et levn (2):
Når vi vælger at bruge t
eksten for at finde det tidstypiske eller personlige ved ophavsmanden.
Teksten kan bruges til at belyse deltagernes ønskedrømme eller  forklaring af egen indsats i et begivenhedsforløb (motivering og retfærdiggørelse).
Teksten som et levn (3):
En levn kan være et arkæologisk fund, en bygning, redskaber, en grav osv.
Arkæologiske fund f.eks. hustomter fra jernalderen, et skibsvrag fra vikingetiden osv. påstår ikke noget, men kan bruges som levninger fra fortiden, der kan tolkes.
Teksten som levn (4):
"Den store fortælling"
Teksten kan f. eks. være en bestemt tidsalders nationalhistorie med understregning af fællesskabets værdier. Historien kan betone modsætningerne mellem nationerne eller mangfoldigheden inden for en gruppe lande eller forbund af lande (eks. USA)
   

Retur til OVERSIGT


 

   

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund