Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

Med hvilken  d a g s o r d e n   henvender afsenderen sig ?

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sproghandling     Resultat, bagved liggende hensigt
generalisering    danne billeder af ven og  fjende
sætte op imod hinanden, polarisering    inddele verden i modsætninger f.eks.  øst / vest,
 modsatte civilisationer
undersøge, ransage, prøve    analysere, isolere dele af emnet
eksaminere, se nøjere på    stille den anden i kritisk lys
se efter i sømmene    stille spørgsmål om kvalitet, ægthed
kritisere    pille fra hinanden
navngive egenskaber    bruge begreber som sand-hed, håbløs-hed
skabe forestilling om fælles værdier    skabe konsensus, bygge bro
klassificere,  inddele i klasser    skabe orden og system
   

Retur til OVERSIGT


 

   

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund