Historiens forklaringer og metoder -  idé & tekst:  Elias Ole Tetens Lund  1999 - 2009

 

  

tekstindhold - information - desinformation

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handling  Metode og mål
at udstede et dokument bruge juridisk sprog for at skabe retsgrundlag
at afgive en beretning bruge refererende sprog for at etablere facts
at oplyse, rapportere at leve op til krav om saglighed og objektivitet
at klargøre, forenkle at leve op til krav om forståelighed
at skildre, berette, referere,  at skabe tillid hos modtageren - åben teknik
at illustrere, levendegøre, portrættere at imødekomme modtagerens behov for oplevelse
at gøre realistisk at underordne egne ønsker i en sags tjeneste
at engagere at betone egne ønsker som almene krav
at tydeliggøre at målrette opmærksomheden mod bestemte ting
at undlade at informere at flytte opmærksomheden væk fra det uønskede
at fremstille usandhed/løgn at sløre ansvar / sammenhæng
at svække modtagerens sunde skepsis  at indflette stiltiende forudsætninger
   

Retur til OVERSIGT

 

   

 

tekst: Elias Ole Tetens Lund